Čeština bez příkras

Čeština bez příkras

Sgall, PetrHronek, Jiří

témata: bohemistika, lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2015
ISBN: 978-80-246-2529-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Přístupným způsobem se zde popisuje obecná čeština, tj. vlastní mateřština skoro každého Čecha z Čech, užívaná v běžném hovoru od Chodska až po Náchodsko. Jde o češtinu s tvary jako "dobrej", "dobrýho", "vokno", "bysme". Jsou probírány i otázky vzniku obecné češtiny a častého střídání jejích tvarů s tvary spisovnými; upozorňuje se na důležitost probíhajícího postupného přechodu od zákazu a nařízení k informování mluvčích o skutečném stavu v běžném hovoru i o rozdílu mezi hovorem v Čechách a na Moravě, o proběhlých změnách v kodifikaci spisovného tvarosloví a perspektivách dalšího vývoje. K textu jsou připojeny také poznámky o českém pravopisu a o uplatnění obecné češtiny v krásné literatuře i náčrt jejího slovníku.