tištěná kniha e-kniha
Návrh korsické ústavy

Návrh korsické ústavy

Rousseau, Jean-Jacques

témata: politologie a mezinárodní vztahy
edice: Dějiny politické filozofie

brožovaná, 118 str., 1. vydání
překlad: Fořtová, Hana
vydáno: květen 2024
ISBN: 978-80-246-5846-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Návrh korsické ústavy (1764–1765) je fragmentárním spisem, který za Rousseauova života nikdy nevyšel. Pro Rousseaua přesto šlo ve věci korsické nezávislosti o záležitost, která mu ležela na srdci, jak je zřejmé z péče, s níž rukopis uchovával, i z naděje, kterou po jistou dobu vkládal do možnosti se k tématu vrátit. První český překlad Rousseauova Návrhu korsické ústavy doprovází rozsáhlá úvodní studie, která spis zasazuje do kontextu autorova života a díla i do historického a politického vývoje Evropy a tehdejšího boje Korsičanů o nezávislost. Ukazuje, že textu patří významné místo v rámci Rousseauových politických děl, neboť zajímavým způsobem rozvíjí teze dalších jeho politických spisů, nejen Společenské smlouvy. Tím potvrzuje jednotnost Rousseauova pohledu na politické záležitosti a zároveň poukazuje na důležitost, kterou přisuzoval praktické politice.

Nejnovější tituly v edici