tištěná kniha
Bezpečnost, teritorium, populace

Bezpečnost, teritorium, populace

Přednášky na Collège de France (1977–1978)

Foucault, Michel

témata: filozofie, politologie a mezinárodní vztahy
edice: Dějiny politické filozofie

brožovaná, 450 str., 1. vydání
překlad: Pelikán, Čestmír
vydáno: květen 2023
ISBN: 978-80-246-4286-4
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Oproti mechanismům, jimiž se panovník až do doby klasicismu snažil zajistit bezpečí svého teritoria, staví Foucault technologie bezpečnosti, resp. korelace mezi nimi a populací. „Teritorium“ a „populace“ slouží jako protikladné póly, mezi nimiž se jeho uvažování rozvíjí. Jak došlo k přechodu od svrchovanosti nad teritoriem k regulaci populace? Jaké byly účinky této proměny na rovině vládních praktik? Objevení se populace jako ideje a jako reality nebylo důležité jen na politické úrovni, mělo také dopad na epistemologické úrovni. Analýza bezpečnostních dispozitivů vztahujících se k populaci vedla Foucaulta postupně k tomu, že zdůraznil pojem „vlády“. Ve svém tradičním smyslu veřejné moci nebo výkonu svrchovanosti nakonec ztratil váhu a začal označovat techniky specifické pro správu populací. Problematický trojúhelník, který sloužil jako původní rámec výzkumu, tak byl nahrazen systematickou řadou bezpečnost–populace–vláda, spolu s níž Foucault v tomto přednáškovém cyklu zavedl pojem „guvernementalita“, jímž se od historie bezpečnostních technologií dostal až ke genealogii moderního státu.

Recenze

O čem tedy oněch třináct přednášek pojednává? Vulgárně řečeno o předpokladech zrodu moderní společnosti a vlády. Zatímco panovníci vesměs až do 18. století spravovali určité „své“ teritorium a na něm byli svrchovanými pány, poté dochází v západní Evropě (a Francii má autor na mysli především) k proměně, kdy se společnost rozprostraňuje v anonymnější populaci a nově se musí uspořádat otázka moci, státního zájmu, bezpečnosti na vytyčeném, nyní už ovšem méně striktně určeném území. Jak tedy funguje moderní stát a jeho bezpečnostní, násilné složky? Jak se uplatňuje vláda? Jak se projevuje vstup ekonomů na scénu? Tyto a četné další otázky Michael Foucault v přednáškách nastiňuje, analyzuje a vybízí k přemýšlení o nich.
Josef Chuchma (ČT Art, literární tip, 21. 12. 2023)

Akce k titulu

Nejnovější tituly v edici