e-kniha
I řekl Bůh

I řekl Bůh

Trinitární teologie stvoření

Pospíšil, Ctirad V.

témata: náboženství
edice: Teologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4262-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Monografie I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle českých teologů, protože opravdu současná, původní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsledné promýšlení všech témat klasického pojednání o stvoření a také řady otázek teologické antropologie ve světle tajemství Boha Otce, Syna a Ducha svatého dává tomuto zpracování zcela originální ráz i vzhledem k tomu, co v této věci nabízí mezinárodní scéna. Hlavním společným jmenovatelem úvah o trojičním prazákladu veškerého bytí je svoboda a důstojnost nejenom osob Trojice, ale především člověka. Dílo je adresováno v první řadě těm, kdo se věnují křesťanské teologii, ať už jako přednášející, nebo posluchači, případně mají o danou formu racionality hlubší zájem.

Recenze

Pro čtenáře znalého Pospíšilových monografií mnohé myšlenky nejsou nové, ale setkává se s nimi v nových souvislostech. Přidaný rozměr vztahovosti jako by proměňoval ploché učení v trojrozměrné a uváděl je do života. Pojem stvoření, chápaný trojičně, vypovídá jak o vztahu Boha ke světu a k člověku, tak o vztahu člověka k Bohu. Trinitární teologie stvoření tudíž není jednostranně teocentrická ani jednostranně antropocentrická. Antropologie (nauka o člověku) pak z takto pojaté nauky o stvoření přímo vyrůstá.
Kateřina Brichcínová (Katolický týdeník)

Nejnovější tituly v edici