tištěná kniha e-kniha
Základní termíny z astronomie

Základní termíny z astronomie

Německo-český slovník

Piskáčková, VendulaVachková, Marie

témata: lingvistika

brožovaná, 126 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2023
ISBN: 978-80-246-5584-0
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Slovník základních termínů z astronomie je příručkou, po níž sáhnou nejen zájemci o astronomii, kteří potřebují podporu při práci s německými texty či při komunikaci s německy hovořícími kolegy, ale především pracovníci cizojazyčných redakcí či překladatelé. Obsahuje termíny, které vycházejí zhruba z rozsahu středoškolské výuky. Hesla jsou opatřena informacemi o dělení slova, přízvuku, tvarosloví i stylu; ekvivalenty jsou vybaveny příklady slovních spojení i autentickými větami včetně jejich překladů do češtiny. Slovník uvádí kromě odborných zkratek i odkazy na terminologická synonyma.