Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Petr, Miroslav

témata: sport a tělovýchova

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3764-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Tato monografie se zabývá problematikou sportovní genomiky a potenciálu využití tohoto progresivního oboru k poznávání genetické podmíněnosti sportovní výkonnosti. Jedná se o první ucelené pojednání o aktigenetice a sportovní genetice v českém jazyce. Čtenáři jsou seznámeni jak se základy genetiky a metodologií moderního výzkumu multifaktoriálních znaků souvisejících se znaky relevantními pro oblast sportu, tak se statistickými aspekty asociačních studií a problematikou interpretace výsledků. V hlavní části monografie pak autor podává detailní přehled aktuálních výsledků sportovní genetiky ve vztahu k polymorfismům více než 40 genů rozdělených do funkčních skupin.