Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

A Comparative Study on Lifestyles in Europe

Notarp, Ulrike

témata: sociologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2020
ISBN: 978-80-246-4340-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Cílem studie je popsat základní hodnoty a postoje v rodinném životě a partnerství, které převažují v západním a východním Německu, České republice a Polsku. Analýza seznamovacích inzerátů umožnila identifikovat klíčové hodnoty a postoje, které utvářejí koncepci života a partnerství v každé z těchto čtyř společností.
Srovnání ukázalo systematický vztah: specifika ekonomických podmínek, historického dědictví a národní minulosti ovlivňují myšlenku dobrého života a dobrého partnerství.