tištěná kniha e-kniha
Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Notarp, Ulrike

témata: sociologie

brožovaná, 336 str., 1. vydání
vydáno: květen 2020
ISBN: 978-80-246-4331-1
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Cílem studie je popsat základní hodnoty a postoje v rodinném životě a partnerství, které převažují v západním a východním Německu, České republice a Polsku. Analýza seznamovacích inzerátů umožnila identifikovat klíčové hodnoty a postoje, které utvářejí koncepci života a partnerství v každé z těchto čtyř společností.
Srovnání ukázalo systematický vztah: specifika ekonomických podmínek, historického dědictví a národní minulosti ovlivňují myšlenku dobrého života a dobrého partnerství.