Development of Test Baterries for Diagnostics of Motor Laterality Manifestation

Development of Test Baterries for Diagnostics of Motor Laterality Manifestation

Link Between Cerebellar Dominance and Hand Performance

Musálek, Martin

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink, lékařské vědy – neuropsychologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-246-2306-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 176 Kč

E-shop

Anotace

Cílem této knihy je podat informace k lepšímu pochopení fenoménu laterality i jeho diagnostiky. Veškeré informace jsou předkládány s ohledem na validizaci nových diagnostických metod určujících motorické projevy laterality u adolescentů a dospělých ve věku od 18 do 60 let a dětí od 8 do 10 let. Kromě toho je v této monografii také navržen nový možný přístup k určení laterality horní končetiny pomocí vztahu mezi mozečkovou dominancí a výkonností ruky.