tištěná kniha e-kniha
Development of Test Baterries for Diagnostics of Motor Laterality Manifestation

Development of Test Baterries for Diagnostics of Motor Laterality Manifestation

Link Between Cerebellar Dominance and Hand Performance

Musálek, Martin

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink, lékařské vědy – neuropsychologie

brožovaná, 250 str., 1. vydání
vydáno: březen 2014
ISBN: 978-80-246-2285-9
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Cílem této knihy je podat informace k lepšímu pochopení fenoménu laterality i jeho diagnostiky. Veškeré informace jsou předkládány s ohledem na validizaci nových diagnostických metod určujících motorické projevy laterality u adolescentů a dospělých ve věku od 18 do 60 let a dětí od 8 do 10 let. Kromě toho je v této monografii také navržen nový možný přístup k určení laterality horní končetiny pomocí vztahu mezi mozečkovou dominancí a výkonností ruky.

Obsah

Acknowledgements Aim of this Book

1. Phenomenon Called Laterality
1.1 Laterality as Concept
1.1.1 Asymmetry in Universe
1.1.2 Asymmetry and Chirality in Life System
1.2 Laterality as Characteristic of Human

2. Human Brain
2.1 Strucutral Hemispheric Asymmetry
2.1.1 Structural Hemispheric asymmetry in relation to gender
2.2 Brain Organization and Motor Control

3. Genetic Models of Right and Left Sidedness
3.1 Different Gene Expression in Right and Left Hemispehere as Basis of Neural Hemispheric Asymmetry
3.2 The Annett, Right Shift Theory - A genetic model of handedness
3.3 Genetic Model of Handedness Chris McManus, D and C alleles
3.4 Other Genetic Models of Handedness

4. Enviromental Factors as Possible Cause in Change of Laterality at Human
4.1 Birth Stress
4.2 Higher Level of Hormone Testosterone in Uterus

5. Types of Laterality
5.1 Functional Motor Laterality Manifestation 5.1.1 Preference
5.1.2 Performance Expression of Different Skill of Locomotive Organs in Motor Activity
5.1.3 Are Preference and Performance Communicating Vessels or Diferent Attributes?
5.1.4 Dominance
5.1.5 Laterality of Locomotive and Senzory Organs
5.2 Structural Laterality of Locomotive Organs
5.3 Structural and Motor Manifestations of Laterality in the Ontogenetic Development of the Individual
5.3.1 Prenatal Asymmetry
5.3.2 Craniofacial Development
5.3.3 Motor Manifestations of Laterality in the Prenatal Period
5.3.4 Postnatal Development of Motor Manifestations of Laterality
5.3.5 Corpus Callosum and Hemispheric Specialization

6. Diagnostics of Motor Laterality Manifestation
6.1 Diagnostic Tools
6.1.1 Preference Tasks
6.1.2 Preference Self-reported Questionnaires
6.1.2.1 Methodological and psychometric shortcomings of the most frequently cited diagnostic tool, the Edinburgh Handedness Inventory
6.1.3 Performance Tests
6.2 Evaluation of Cerebellar Dominance, New Approach for Approximation of Hemispheric Superiority

7. Empirical Research

8. Research Questions

9. Hypotheses

10. Methods
10.1 Definition of Theoretical Concept
10.2 Determination of Specific Theoretical Concepts
10.3 Determination of Structure of Diagnostic Tool
10.4 Creating a Complete List of Relevant Items
10.5 Content Validity
10.6 First Version of Test Batteries
10.7 Verification of Intelligibility of Items
10.8 The Research Sample and Its Size
10.9 Final versions of Test Batteries Before Collecting the Data
10.10 Data Analysis, Evaluation of Structure
10.11 Approximation of Reliability

11. Structural Equation Modeling (SEM)
11.1 Introduction
11.2 Types of SEM models
11.3 Confirmatory Factor Analysis (CFA)
11.4 Categorical Variables and SEM
11.5 Types of Parameters Used in SEM Method for Parameters Estimation
11.6 Model Testing Fit Evaluation
11.7 Residuals

12. Results
12.1 Test Battery for Adult Population
12.1.1 Questionnaire
12.1.2 Preference Tasks 12.1.3.Performance Tests
12.2 Test Battery for Child Population
12.2.1 Preference Tasks
12.2.2 Performance Tests

13. Scoring

14. Discussion

15. Conclusion

16. References

17. Appendix

List of Tables
List of Figures
Subject Index