tištěná kniha e-kniha
Turistická odysea

Turistická odysea

Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989

Mücke, PavelKrátká, Lenka (ed.)

témata: historie – 20. století
edice: Orální historie a soudobé dějiny

vázaná, 672 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4055-6
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opony). Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

Obsah

Úvod: rámce a proměny dějin cestování a cestovního ruchu Československa poválečného a studenoválečného
Pavel Mücke a Lenka Krátká

Transnacionální rozměry cestování v éře studené války aneb Cestovní ruch ze západních zemí za tzv. železnou oponu
Sune Bechmann Pedersen

Proměny politiky cestování a cestovního ruchu v Československu 1945 až 1989: politické a národohospodářské aspekty
Pavel Mücke

Právní regulace cestovního styku v Československu a tzv. socialistických státech v letech 1945 až 1989
Jan Rychlík

Mezi Východem a Západem: přeshraniční cestování a cizinecký cestovní ruch
Lenka Krátká

Politické, ekonomické, dopravní a turistické aspekty života povojnového Slovenska, 1945 až 1950
Miroslav Sabol

Proměny forem, struktur a zaměření podniku cestovního ruchu Čedok
Lenka Krátká

Tzv. sociální cestování a reflexe jeho účastníků – Revoluční odborové hnutí, rekreace a podnikové cestování v období tzv. normalizace
Pavel Mücke – Dana Fürstová

Z pomezí dějin československého lázeňství, léčebné péče a cestovního ruchu: případ Mariánských Lázní
Michal Fejtl

Rámce vývoje československého turistického hnutí, 1945 až 1968
Jan Šternberk

Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku
Petra Schindler-Wisten

Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí
Radmila Kaděrová

Průvodcovské služby v časech tzv. normalizace: krátké nahlédnutí do jejich fungování s důrazem na hlavní město Prahu
Eliška Roušková

„Po práci legraci.“ Sonda trávení domácích a zahraničních rekreací komunistických elit
Pavel Mücke

Epilog aneb Výhledy za obzor současných bádání o nedávných dějinách cestování a cestovního ruchu bývalého Československa
Pavel Mücke

Statistické přílohy
Lenka Krátká

Seznam zkratek
Bibliografie
Résumé
Seznam fotografií
Rejstřík

Nejnovější tituly v edici