Mezi jevištěm a hledištěm

Mezi jevištěm a hledištěm

Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera

Moree, DanaUrbanová, Líza

témata: divadlo, sociální práce, psychologie
koedice s: Fakulta humanitních studií UK

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-5641-0
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024656410
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Co je divadlo utlačovaných? Jaká je jeho metoda? Jak vzniká představení a kdo jsou jeho ne-herci a ne-diváci?
Na tyto a další otázky odpovídají autorky z pohledu jokera – tedy průvodce divadelních skupin a moderátora představení divadla utlačovaných. Jeho role spočívá jednak v práci se skupinou, která připravuje divadelní představení, jednak v práci s diváky.
Podle tohoto rozdělení je strukturována i tato kniha. Popis jednotlivých fází vzniku představení je proložen rozhovory s dalšími divadelníky a také konkrétními příklady z realizovaných představení. Ve druhé části knihy sdílí své zkušenosti šest jokerů, kteří aktivně metodu divadla utlačovaných používají.

licence

Creative Commons License
Mezi jevištěm a hledištěm is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení