Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

Připomínka dvaceti šesti let studentské ceny Josefa Vavrouška na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Mlčoch, LubomírPotůček, MartinKameníček, Jiří

témata: ekonomie a finance, přírodní vědy – environmentalistika, náboženství
edice: Environmentální texty

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-5140-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Fakulta sociálních věd UK ustavila v roce 1995 Cenu Josefa Vavrouška, „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. O cenu se do roku 2021 ucházelo 407 autorů studentských prací. Publikace přináší nejen dokumentaci prací a jejich ocenění, ale také zamyšlení nad vědními disciplínami, do jejichž rámce náležejí. Reflektuje stav teoretické ekonomie, jejíž paradigma je vystavováno kritice v důsledku negativních dopadů hospodářského rozvoje na přírodu i na sociální vztahy. Dále rozebírá přínos Josefa Vavrouška k rozvoji nové vědní disciplíny – veřejné politiky – a pokračuje zdůrazněním jeho kritiky neudržitelnosti soudobého hodnotového směřování euroamerické civilizace. Nabízí hodnotovou proměnu při chápání toho, kdo je to člověk, co je jeho údělem, posláním a štěstím na Zemi.

Nejnovější tituly v edici