tištěná kniha e-kniha
Teorie obrazu

Teorie obrazu

Eseje o verbální a vizuální reprezentaci

Mitchell, W. J. T.

témata: fotografie a film, estetika
edice: Vizuální kultura

brožovaná, 478 str., 1. vydání
překlad: Hanus, Ondřej - Chlumská, Lucie - Průchová, Andrea
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3202-5
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je souborem esejí, které se věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na velmi široké škále praktických ukázek z každodenního života. Základem Mitchellova přístupu k obrazům (a nejen k nim) je interdisciplinarita: jeho hlavní argument pro multidisciplinární náhled vychází z obavy, že důkladná lingvistická interpretace obrazů fakticky brání jejich hlubšímu porozumění. Kouzlem textů je, že se v nich nenásilně potkávají William Blake, dinosauři z Jurského parku, Nelson Goodman, přímý přenos CNN, Spike Lee, Erwin Panofsky a Oliver Stone.
Mitchell dochází k závěru, že obrazům, které nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe rozumět, a tak činit svět lepším. Kniha je vhodnou vstupní branou do světa obrazů, nástrojem a pomůckou pro lepší pochopení vizuální složky světa, ve kterém žijeme.

Obsah

Předmluva k českému čtenáři

Poděkování

Úvod

I. TEORIE OBRAZU
1. Obrat k obrazu
2. Metaobrazy
3. Za hranicemi srovnání: obraz, text a metoda

II. TEXTOVÉ OBRAZY
4. Viditelný jazyk: Blakeovo umění písma
5. Ekfráze a druhost
6. Vyprávění, paměť a otroctví

III. OBRAZOVÉ TEXTY
7. Utpictura theoria: Abstraktní malířství a jazyk
8. Slovo, obraz a objekt: Nápisy na zdi pro Roberta Morrise
9. Fotografická esej: Čtyři případové studie

IV. OBRAZY A MOC
10. Iluze: Hledíce na hledící zvířata
11. Realismus, irealismus a ideologie: Po Nelsonu Goodmanovi

V. OBRAZY A VEŘEJNÁ SFÉRA
12. Násilnost umění ve veřejném prostoru: Jednej správně
13. Od CNN k JFK

Závěr
Doslov k českému vydání: Obrazová věda – rozhovor s W. J. T Mitchellem
Jmenný a věcný rejstřík

Recenze

Povinná četba pro všechny, kdo si chtějí ujasnit, co je to teorie vizuální kultury. Přestože se vyučuje jako předmět na vysokých školách, její cesta do širšího povědomí ještě chvíli potrvá. Pro profesora Mitchella (* 1942) z Chicagské univerzity nejsou obrazy jen pomalovaná plátna, ale všechny obrazové informace, které k nám pronikají. Rozebírá například televizní zprávy, filmy, fotografie, často ve vztahu k násilí nebo názorové manipulaci.
Kateřina Černá (Art + Antiques 6/2017)

Nejnovější tituly v edici