tištěná kniha e-kniha
Teorie obrazu

Teorie obrazu

Eseje o verbální a vizuální reprezentaci

Mitchell, W.J.T.

témata: fotografie a film, estetika
edice: Vizuální kultura

brožovaná, 478 str., 1. vydání
překlad: Hanus, Ondřej - Chlumská, Lucie - Průchová, Andrea
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3202-5
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je souborem esejí, které se věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na velmi široké škále praktických ukázek z každodenního života. Základem Mitchellova přístupu k obrazům (a nejen k nim) je interdisciplinarita: jeho hlavní argument pro multidisciplinární náhled vychází z obavy, že důkladná lingvistická interpretace obrazů fakticky brání jejich hlubšímu porozumění. Kouzlem textů je, že se v nich nenásilně potkávají William Blake, dinosauři z Jurského parku, Nelson Goodman, přímý přenos CNN, Spike Lee, Erwin Panofsky a Oliver Stone.
Mitchell dochází k závěru, že obrazům, které nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe rozumět, a tak činit svět lepším. Kniha je vhodnou vstupní branou do světa obrazů, nástrojem a pomůckou pro lepší pochopení vizuální složky světa, ve kterém žijeme.

Obsah

Předmluva k českému čtenáři

Poděkování

Úvod

I. TEORIE OBRAZU
1. Obrat k obrazu
2. Metaobrazy
3. Za hranicemi srovnání: obraz, text a metoda

II. TEXTOVÉ OBRAZY
4. Viditelný jazyk: Blakeovo umění písma
5. Ekfráze a druhost
6. Vyprávění, paměť a otroctví

III. OBRAZOVÉ TEXTY
7. Utpictura theoria: Abstraktní malířství a jazyk
8. Slovo, obraz a objekt: Nápisy na zdi pro Roberta Morrise
9. Fotografická esej: Čtyři případové studie

IV. OBRAZY A MOC
10. Iluze: Hledíce na hledící zvířata
11. Realismus, irealismus a ideologie: Po Nelsonu Goodmanovi

V. OBRAZY A VEŘEJNÁ SFÉRA
12. Násilnost umění ve veřejném prostoru: Jednej správně
13. Od CNN k JFK

Závěr
Doslov k českému vydání: Obrazová věda - rozhovor s W. J. T Mitchellem
Jmenný a věcný rejstřík

Recenze

Recenze na webu Kultura21.cz, Jan Jaroš, 6.6.2017

Nejnovější tituly v edici