S rozšířením filmu, televize a nových médií jsme každodenně doslova zaplaveni obrazy a vizualita se stává dominantní a často prvoplánovou a manipulativní bránou vnímaní světa. Studium vizuální kultury tak může dopomoci k lepší orientaci a dekódování skrytých významů v komunikaci. Edice Vizuální kultura je zaměřena na širší odbornou veřejnost a čtenáře se zájmem o obraz, vizualitu, vizuální kulturu, fotografii, fotožurnalistiku a další formy obrazu a jeho fungování ve společnosti. Přináší aktuální díla zabývající se obrazovou tematikou, původní texty domácích autorů, stejně jako překlady důležitých a aktuálních zahraničních textů.