tištěná kniha
Vznik III. internacionály

Vznik III. internacionály

Mejdrová, HanaHájek, Miloš

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 492 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2000
ISBN:
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, která vychází s více jak dvacetiletým opožděním od svého napsání popisuje důvody vzniku a počáteční vývoj Komunistické internacionály v letech 1919-1922. Autoři popisují postupný vývoj ústředních orgánů Kominterny a vznik komunistických stran jednotlivých evropských zemí. Publikace, která obsahuje velké množství mikrobiografií čelných evropských i českých komunistů zároveň představuje i vůbec první kritický popis dějin vzniku KSČ.

Obsah

Evropští socialisté za války
I. Zrození Třetí internacionály
II. Ustavení Třetí internacionály
1. Maďarská republika rad
2. Nezávislí a komunisté v prvním roce výmarské republiky
3. Francoužští socialisté mezi Druhou a Třetí internacionálou
4. Italští socialisté se hlásí ke Třetí internacionále
5. Založení Komunistické strany Jugoslávie
6. Diferenciace mezi sociálními demokratyv Československu
7. Situace v dělnickém hnutí ostatních zemí mezi I. a II. kongresem KI
8. Kominterna mezi prvním a druhým kongresem
9. Druhý kongres
10. Třetí internacionála získává masovou základnu