Žurnalistika a společnost

Žurnalistika a společnost

McQuail, Denis

témata: média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
překlad: Němcová Tejkalová, Alice - Hájek, Roman - Chromá, Marta
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-3113-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Žurnalistika dnes čelí jedné z největších výzev ve své historii. Nové komunikační možnosti mění způsob šíření informací, do něhož se stále častěji zapojují lidé mimo redakce velkých mediálních domů. Profesionální novináři ztrácejí své postavení dominantního zprostředkovatele dění kolem nás a zároveň sílí tábor zastánců názoru, že novináři vůbec nejsou potřeba.
Denis McQuail se v úvahách o žurnalistice vrací zpět do minulosti a upozorňuje na společenský a politický kontext jejího vývoje a její význam pro fungování demokracie. Proměna žurnalistiky tak podle něj souvisí s hlubší společenskou transformací, jejíž důsledky dnes nejsme schopni spolehlivě odhadnout.
Kniha Žurnalistika a společnost představuje přehlednou syntézu základních pohledů na charakter a poslání žurnalistiky a nabízí teoretické základy pro její zkoumání a reflexi. Díky přístupnému stylu zpracování ji ocení nejen odborná veřejnost, akademičtí pracovníci, studenti komunikačních oborů (případně politologie a sociologie), ale také všichni zájemci o problematiku vývoje současných médií.

Denis McQuail (1935) patří mezi nejvlivnější teoretiky médií. Jeho texty byly přeloženy do řady jazyků a vyšly po celém světě. K jeho nejznámějším publikacím patří například Television in Politics, několikrát doplňovaná Mass Communication Theory (v Česku vydaná například jako Úvod do teorie masové komunikace), Audience Analysis nebo z aktuálnějších pak právě Journalism and Society, v anglickém originále vydaná v roce 2013. Denis McQuail působil na několika významných univerzitních pracovištích, značnou část akademického života spojil s Amsterdamskou univerzitou (1977–1997), opakovaně zpracovával analýzy a doporučení pro regulační orgány v různých evropských zemích (Královská komise pro tisk, Euromedia Research Group atp.).
.

Obsah

Předmluva k českému vydání
(Alice N. Tejkalová, Roman Hájek)

Předmluva

1. Co je žurnalistika a jaký má vztah ke společnosti?
2. Odpovědnost žurnalistiky vůči společnosti
3. Principy žurnalistického jednání
4. Hledání rámce pro analýzu žurnalistiky
5. Ústřední monitorovací a informační role
6. Mediální struktura, činnost médií a moc tisku
7. Společenská odpovědnost žurnalistiky
8. Proměna mediální technologie: důsledky pro žurnalistiku, instituci tisku a vztahy se společností
9. Závěrem: dosahování normativní rovnováhy

Příloha

Literatura