Metrická společnost

Metrická společnost

O kvantifikaci sociálna

Mau, Steffen

témata: média a komunikace
edice: Studia nových médií

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-5042-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Všudypřítomný jazyk hodnocení a bodování zásadně změnil naše vnímání hodnoty a statusu. Vzestup kvantifikace vytvořil a posílil sociální hierarchie a kvalitativní rozdíly proměnil v kvantitativní nerovnosti. Ačkoli původním záměrem mohlo být budování důvěry a transparentnosti, Steffen Mau ukazuje, jak se metriky ve skutečnosti staly formou sociálního podmiňování. Tato aktuální analýza zhoubného vlivu kvantifikace zaujme studenty a vědce napříč společenskými vědami, stejně jako každého, koho zajímá kult čísel a jeho dopad na naše životy a dnešní společnost.

Recenze

Podle něj se pak z masy dat vytváří nerovné postavení daného člověka, výrobku, služby anebo celé organizace – nějaká cifra, index či koeficient produkuje a znázorňuje status, který je jakoby porovnávatelný (byť by to pro unikátnost ani jinak nešlo). Neustálé skórování a udílení hodnocení, snaha o kvantifikaci sociálna, pak v lidech pěstují i schémata vnímání, myšlení a souzení, jež se čím dál více řídí daty a ukazateli. Analogicky: složitá otázka, který z filmů by byl „lepší“ pro Tadeáše, Matyáše či Elišku, na večer nebo v poledne, se zjednoduší do faktu, že „lepším“ je ten s obecně vyšším hodnocením; ten, který má 91 procent oproti 88.
[…]
„Kult čísel, převlečený za racionalizaci, má dalekosáhlé důsledky. Mění i způsob, jak konstruujeme a chápeme, co je hodnotné a žádoucí (...) Pomysleme jen na roli známkování na komerčních hodnoticích platformách (e-shopy, restaurace a podobně) nebo na citační indexy ve vědecké sféře. Čím více se daří lidem vštípit tento způsob chápání, tím větší jsou jeho společenské dopady,“ upozorňuje Steffen Mau. A varuje: před našima očima prý vzniká společnost hodnocení, jež všechno a všechny podrobuje evaluacím na základě kvantitativních dat, a zavádí tak nový řád hodnot, statusů a hierarchie, když srovnává dříve nesrovnatelné.
Martin Rychlík (Lidové noviny, Orientace, 18. 6. 2022)

Nejnovější tituly v edici