Úvod do scholastické teologie

Úvod do scholastické teologie

Leinsle, Ulrich G.

témata: náboženství, historie – středověk, historie – raný novověk

e-kniha, 1. vydání
překlad: Pokorný, Martin
vydáno: březen 2021
ISBN: 978-80-246-4768-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby. Setkání s ní se tak nevyhne nikdo, kdo se zabývá duchovním světem středověku a raného novověku: teologa budou více zajímat myšlenkové postupy a obsah scholastických traktátů, kulturního historika zase vnější rámec školského provozu, oba však ocení příručku, která je přehledně a při zachování přiměřeného rozsahu uvede do vývoje a mnohotvárnosti scholastické teologie. Leinsleho kniha tento úkol plní dobře a spolehlivě, jak o tom svědčí již vydané překlady do angličtiny a maďarštiny.