tištěná kniha e-kniha
Úvod do scholastické teologie

Úvod do scholastické teologie

Leinsle, Ulrich G.

témata: náboženství, historie – středověk, historie – raný novověk

brožovaná, 424 str., 1. vydání
překlad: Pokorný, Martin
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4767-8
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby. Setkání s ní se tak nevyhne nikdo, kdo se zabývá duchovním světem středověku a raného novověku: teologa budou více zajímat myšlenkové postupy a obsah scholastických traktátů, kulturního historika zase vnější rámec školského provozu, oba však ocení příručku, která je přehledně a při zachování přiměřeného rozsahu uvede do vývoje a mnohotvárnosti scholastické teologie. Leinsleho kniha tento úkol plní dobře a spolehlivě, jak o tom svědčí již vydané překlady do angličtiny a maďarštiny.