tištěná kniha e-kniha
Rilkovy „Sonette an Orpheus“

Rilkovy „Sonette an Orpheus“

Interpretace (a překlad)

Kučera, Miloš

témata: poezie, literární věda

brožovaná, 432 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2018
ISBN: 978-80-246-3899-7
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přináší interpretace básní jedné z Rilkových stěžejních sbírek, česky známé jako „Sonety Orfeovi“. Po německém znění každého sonetu následuje doslovný překlad, poté komentář autora a résumé komentáře německého rilkologa Hermanna Mörchena (orientovaného heideggerovsky) a Ernsta Leisiho (orientovaného na sémantický strukturalismus); porovnávány jsou přitom též interpretace v českých překladech (V. Renč, V. Holan, J. Pokorný, T. Vítek, A. Misař, M. Suchomel). Práce je zaměřena proti patetizaci Rilkovy poezie. Závěrečnou část tvoří vlastní
překlad „Sonetů Orfeovi“.

Obsah

Předmluva

Úvod
Nutnost interpretace
"Pupek" snu, "pupek" básně
Zdroje
Historie a kontext Sonetů

Interpretace
První díl
Druhý díl

Průběh Sonetů
První díl
Druhý díl

Dodatek

Abstract

Hlavní literatura

Sonety Orfeovi
První díl
Druhý díl