tištěná kniha e-kniha
Všechno bylo nové

Všechno bylo nové

Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů

Krátká, Lenka (ed.)

témata: historie – 20. století, ekonomie a finance
edice: Orální historie a soudobé dějiny
koedice s: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2023
ISBN: 978-80-246-5664-9
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Kniha obsahuje soubor editovaných rozhovorů s aktéry polistopadové transformace české ekonomiky, s deseti muži a jednou ženou, který je nejen reflexí samotného transformačního období devadesátých let 20. století, ale také zajímavou ukázkou prolínání velkých dějin a osobních kariérních trajektorií. Rozhovory zachycují širokou paletu zkušeností, od nejvyšší, rozhodovací úrovně (Fond národního majetku, ministerstva) přes reflexe účastníků privatizačního procesu a „transformujících“ se manažerů dříve socialistických podniků až po nové podnikatele, kteří se chopili příležitosti a stali se majiteli a zakladateli firem. Výpovědi pamětníků jsou doplněny metodologickou statí a interpretační kapitolou, jež sleduje některé ze strategií „vyrovnávání se s minulostí“, tedy jak si narátoři udržují symbolický odstup od negativních jevů doprovázejících dnešní obecné povědomí o transformaci a privatizaci.

Nejnovější tituly v edici