tištěná kniha
Domovský přístav Praha

Domovský přístav Praha

Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Krátká, Lenka

témata: historie – 20. století
edice: Orální historie a soudobé dějiny

brožovaná, 330 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3464-7
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.

Obsah

Poděkování

Těžko by bylo člověku samotnému... v životě i v tvorbě

Úvod: československá námořní plavba jako předmět historického bádání
Etapy rozvoje československé námořní plavby v letech 1948-1989
Obraz námořní plavby v dokumentech, v literatuře a v síti internet

Československá námořní plavba mezi světovými válkami
První námořní lodě plující pod československou vlajkou

Námořní loď Republika a "její" politický úkol (1948-1953)
Potíže Čínské lidové republiky se zajišťováním námořní přepravy
Loď Republika - "zesiluje se obchodní flota SSSR a lidově demokratických států"
Tajný protokol o spolupráci s Čínskou lidovou republikou
Nabídka partnerství v čínsko-polském lodním jednatelství

Investice Čínské lidové republiky: lodě Julius Fučík, Lidice, Dukla a Mír (1954-1958)57
Julius Fučík, Lidice, Dukla a Mír I - utajené čínské lodě

Československo začíná budovat vlastní obchodní loďstvo (1959-1964)
Založení podniku československá námořní plavba
Organizace ČNP
Čínské investice do nákupu námořních lodí po založení ČNP
Pasažérské lodě pro čínské imigranty
Budování československé obchodní floty

Ukončení spolupráce s ČLR a následný rozvoj československé floty (1965-1970)
"Bojíte se toho, že by se USA na vás zlobily" (první vážné problémy ve spolupráci s ČLR)
Akční program Československé námořní plavby
Rozvoj československé floty ve druhé polovině 60. let
Události roku 1968 a jejich otisk v životech některých námořníků
Hlavní charakteristiky procesu tzv. normalizace v ČNP

Období, kdy byl dosažen rekordní zisk (1971-1976)
Změny v hospodaření podniku na počátku tzv. normalizace
Přeprava speciálních nákladů
Obchodování na černém trhu - případ "šátečkové aféry"
Československá námořní plavba jako objekt zájmu Státní bezpečnosti

Rozsáhlé využívání lodí pro československý zahraniční obchod (1977-1983)

Období prvních "podnikatelských" aktivit v námořní dopravě (1984-1989)
Druhá polovina 80. let - Československá námořní plavba pomalu překonává krizové období
COSSHIP (společný československo-čínský podnik pro námořní dopravu)
Bareboat charter (pronájem lodí bez posádky)

Provoz československé/české floty v tržním prostředí (1990-1998)
"Mám odslouženo 21 let, 7 měsíců, 13 dní. Kdybych mohl, hned bych se vrátil..." (o životě a práci námořníků)
"Práce na lodi je zkrátka jiná"(o profesích a lodní hierarchii)
"Člověk se musel rozhodnout" (o působení komunistické strany na námořních lodích)
"Byl jsem zvědavý, jestli je moře slané" (o cestování a emigraci)
"Trochu si přilepšit" (o platech a šmelině) "Manželka s ním obeplula zeměkouli" (o cestování s rodinou)
"Nikdy se nezbláznila, vždycky to vydržela" (o rodinném životě námořníka)
"To byla moje láska v Kanadě" (o milenkách) "Já jsem na té lodi byl v kuse dva roky" (o životě na lodi)

Československá námořní plavba v letech 1948-1989 (závěrečné shrnutí)

Přílohy
Příloha č. 1 - Seznam lodí plujících pod československou vlajkou v meziválečném období
Příloha č. 2 - Seznam československých/českých námořních lodí, provozovaných v letech 1952-1998
Příloha č. 3 - Finanční výsledky v 50. letech (1952-1960)
Příloha č. 4 - Finanční výsledky v 60. letech (1961-197o)
Příloha č. 5 - Finanční výsledky v 70. letech (1971-198o)
Příloha č. 6 - Finanční výsledky v 80. letech (1981-1990)
Příloha č. 7 - Problémy s dodávkami lodí Beskydy a Šumava z loděnice Daewoo na začátku 90. let
Příloha č. 8 - Možné vojenské využití československé obchodní floty
Příloha č. 9 - Aktivity ČNP v oblasti pasažérské přepravy
Příloha č. 10 - Nebezpečí jako součást každodenního života námořníků
Příloha č. 11 - Rovníkový křest

Vysvětlivky a zkratky
Bibliografie a použité prameny
Home Port Prague: Czechoslovak Ocean Shipping, 1948-1989: Résumé
Marina mercante checoslovaca, 1948-1989: Resumen
Seznam fotografií
Rejstřík

Nejnovější tituly v edici