tištěná kniha
Spolupráce napříč tradicemi

Spolupráce napříč tradicemi

Západní multilateralismus v japonském kontextu

Kolmaš, Michal

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 154 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3206-3
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Základní koncepty a termíny, s kterými obor mezinárodních vztahů pracuje a které aplikuje na všechny oblasti světa, jsou postaveny na pilířích západní intelektuální tradice. Autor se zaměřil na termín multilateralismu, který podrobil teoretické analýze včetně typologie pohnutek pro jeho výběr, jako vhodné formy spolupráce. Analýzou chápání termínu ve třech zemích – ve Spojených státech amerických (USA), Evropské unii (EU) a Japonsku – vycházejících z rozdílných historických a kulturních tradic identifikuje v konkrétních případových studiích (válka s terorismem, Kjótský protokol) různé interpretace konceptu multilateralismu a ty následně zpětně posuzuje ve světle teoretických přístupů.