tištěná kniha
Filologické studie 2012

Filologické studie 2012

Chronos Logos Topos v současném filologickém bádání

Kolektiv autorů,

témata: literární věda

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: květen 2013
ISBN: 978-80-246-2231-6
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Aktuální svazek obnovené ediční řady Filologických studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy přináší soubor odborných statí na témata času, místa a slova v jazykové a literární výchově, tedy z oblasti filologie a didaktiky jazyků a literatur. Předkládaná publikace se tak snaží o propojení dvou komplementárních výzkumných linií, oborové a didaktické, a to jednak rozvíjením mezioborově traktované hermeneutiky, která dovoluje zkoumat vliv skrytých diskursivních struktur na estetický, zejména literární projev, jednak nabízením cesty, jakým způsobem vést žáky k porozumění širším kontextům.