tištěná kniha
Moderní korporace v soudobém kapitalismu

Moderní korporace v soudobém kapitalismu

Klusoň, Václav

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 318 str., 1. vydání
vydáno: září 2010
ISBN: 978-80-246-1795-4
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Monografie navazuje na předchozí práce Instituce a odpovědnost (Karolinum 2004) a Úvahy post-transformační (Karolinum 2008). Tématem práce jsou vztahy mezi systémy vlastnických práv a správou podniků (corporate governance). Autor popisuje jednotlivé typy vlastnictví a jejich vliv na řízení, zejména s ohledem na vývoj poslední doby (účetní skandály typu Enron, Parmalat, zákon Sarbannes-Oxley, manažerské odměny a jejich principy atd.). Srovnávány jsou podmínky v hlavních světových ekonomikách (USA, Británie, Německo, Itálie, Francie a částečně i transformující se ekonomiky střední a východní Evropy). Autor patří ke klíčovým osobnostem české školy institucionálního ekonomického myšlení.

Recenze

Klusoňova ekonomie je opět o lidech a o tom podřídit se či protivit se pravidlům, právním i morálním. Je tak znovu ekonomií, jež vzešla z morální filozofie a pěstovala se univerzitně jako národní hospodářství na právnických fakultách.
Lubomír Mlčoch (Literární noviny 11/2011)