e-kniha
Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku

Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

Klír, Tomáš

témata: archeologie, historie – středověk

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2020
ISBN: 978-80-246-4668-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 410 Kč

E-shop

Anotace

Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející stagnace některých evropských regionů. V hrubých obrysech a jen torzovitě známe sociální struktury a instituce středověkého rolnictva, o skutečné vnitřní dynamice a demografických aspektech však nevíme takřka nic. Předkládaná monografie reaguje na tuto poznávací výzvu a využívá dosud nepovšimnuté a evropsky unikátní písemné prameny, které se dochovaly pro chebský městský stát. Díky nim přináší pozoruhodně detailní pohled na sociální mobilitu, migraci a způsob sociální reprodukce pozdně středověkého rolnictva, včetně nových pohledů na fenomén masového pustnutí venkovských sídlišť v tomto období.