tištěná kniha
A History of Music in Outlines

A History of Music in Outlines

Kittnarová, Olga

témata: hudba, historie

brožovaná, 328 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1351-2
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice dějin hudby v anglickém jazyce pro zahraniční vysokoškolské studenty je potřebnou pomůckou výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikace sleduje vývoj hudby od nejstarších období po současnost, zabývá se monografiemi jednotlivých uměleckých osobností v rámci sociálního prostředí, charakterizuje odlišnosti stylů a kompozičních technik, důvody a nezbytnosti změn. Zvláštní pozornost je věnována české hudbě, jejíž novější zpracování v angličtině neexistuje. Poměrně zevrubně je zmíněna hudba 20. století, jejíž dosavadní literatura je také značně sporadická. Práce vychází z muzikologických metod, které se autorka snaží podat přístupnou formou.