tištěná kniha e-kniha
Žurnalistická profese 2.0

Žurnalistická profese 2.0

Jirků, Jan

témata: média a komunikace

brožovaná, 102 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2020
ISBN: 978-80-246-4610-7
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Žurnalistická profese 2.0 se zabývá aktuálními vývojovými trendy v médiích i žurnalistice a procesy, jako jsou medializace internetu a internetizace masových médií nebo mediální konvergence a hybridizace. Přináší mj. poznatky z výzkumu, který se zaměřil na konkrétní dopady těchto procesů na novinářské povolání v České republice, zajímal se o aktuální postoje novinářek i novinářů k technologickému vývoji a proměny jejich každodenní práce, čímž zároveň prověřil platnost tvrzení či definic, které jsou v souvislosti s problematikou aktuálních vývojových trendů nabízeny vědci.