tištěná kniha e-kniha
Školní vzdělávání ve Velké Británii

Školní vzdělávání ve Velké Británii

Ježková, Věra

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 230 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2010
ISBN: 978-80-246-1784-8
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Školní vzdělávání ve Velké Británii navazuje na již dříve vydanou knihu Školní vzdělávání v Německu (Karolinum, Praha 2008), přičemž se stejně jako v předchozím případě jedná o analyticko-srovnávací studii zaměřenou tentokrát na popis vývoje, stávajícího stavu a probíhající reformy školského systému ve Spojeném království. Práce V. Ježkové a D. Dvořáka, která je doplněna shrnující závěrečnou kapitolou z pera anglických autorů z University of Manchester, tak především přináší zahraniční poznatky využitelné v domácí vzdělávací politice, a to zejména ve vzdělávání primárním a nižším a vyšším vzdělávání sekundárním.