Školní vzdělávání ve Velké Británii

Školní vzdělávání ve Velké Británii

Ježková, Věra

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2019
ISBN: 978-80-246-4371-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Školní vzdělávání ve Velké Británii navazuje na již dříve vydanou knihu Školní vzdělávání v Německu (Karolinum, Praha 2008), přičemž se stejně jako v předchozím případě jedná o analyticko-srovnávací studii zaměřenou tentokrát na popis vývoje, stávajícího stavu a probíhající reformy školského systému ve Spojeném království. Práce V. Ježkové a D. Dvořáka, která je doplněna shrnující závěrečnou kapitolou z pera anglických autorů z University of Manchester, tak především přináší zahraniční poznatky využitelné v domácí vzdělávací politice, a to zejména ve vzdělávání primárním a nižším a vyšším vzdělávání sekundárním.

Recenze

Předložená komparativní studie Věry Ježkové, Dominika Dvořáka a Alana Dysona Školní vzdělávání ve Velké Británii představuje další významný odborný text, který vhodně rozšiřuje českou srovnávací pedagogiku. Jeho vydání ocení naše odborná pedagogická veřejnost a řadu podnětů v ní může nalézt i česká decizní sféra.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.