Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660

Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660

Jakubcová, AlenaLukáš, Miroslav (ed.)

témata: historie – raný novověk, divadlo, výtvarné umění
koedice s: Divadelní ústav - Institut umění

e-kniha, 1. vydání
editor/ka: Jakubcová, Alena - Lukáš, Miroslav
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5697-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 840 Kč

E-shop

Anotace

Komediální alegorie Betrug der Allamoda z pera vídeňsko-pražského barnabitského kazatele Costanza Arzonniho byla v roce 1660 dvakrát inscenována v Martinickém paláci na Hradčanech před šlechtickým publikem na počest hostitele, nejvyššího purkrabí Bernarda Ignáce z Martinic. Unikátní, důsledně dvojjazyčná česko-německá publikace, jež vzešla z interdisciplinární spolupráce historiček a historiků divadla, umění, architektury a raně novověké společnosti, objevně rekonstruuje kontexty tohoto dlouho ztraceného solitéru a poprvé zpřístupňuje jeho text ve vědecky komentovaném kritickém vydání. Díky nesčetným souvislostem s profesionálním dramatem italské, anglické a německé provenience i dochovaným rytinám podle scénických dekorací Fabiána Václava Harovníka je hra jedním z nejobjevnějších jevištních děl 17. století dochovaných v plném německém znění. Umožňuje tak v mnoha směrech nahlédnout do dosud nepříliš poznané divadelní kultury, svým významem překračující hranice českých zemí.