tištěná kniha e-kniha
Diskursivní teorie liberální demokracie

Diskursivní teorie liberální demokracie

Habermas, Jürgen

témata: politologie a mezinárodní vztahy
edice: Politeia

brožovaná, 260 str., 1. vydání
překlad: Bakešová, Alena - Velek, Josef
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-3826-3
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

Výbor textů obsahuje studie a doplňky Jürgena Habermase k jeho diskursivní politické a právní teorii demokratického právního státu, kterou systematicky vypracoval ve své monumentální knize Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats (1991). Jde o druhý opus magnum „zralého“ Habermase v oblasti „praktické filosofie“, v němž velmi složitým způsobem navazuje na svou předchozí, stejně tak monumentální knihu Theorie des kommunikativen Handelns (1981). Habermasův pokus o diskursivní zdůvodnění liberální demokracie je organickou součástí tradičních diskusí v německé politické a právní teorii, dokládá systematickou recepci anglosaských diskusí, komplikovaným způsobem navazuje na předchozí etapy Habermasova myšlení a zcela novým způsobem naplňuje jeho základní intence.

Nejnovější tituly v edici