Jak se psaly dějiny ve 13. století

Jak se psaly dějiny ve 13. století

Primat a Román o králích

Guenée, Bernard

témata: historie – středověk
edice: Medievistika

e-kniha, 1. vydání
překlad: Soukupová, Věra
vydáno: březen 2021
ISBN: 978-80-246-4182-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kolem roku 1275 dokončil Primat, mnich v Saint-Denis, historii Francouzského království ve francouzštině. Jeho Román o králích se jako součást Velkých francouzských kronik stal na dlouhou dobu základním kamenem „národních“ dějin Francie. Na čí popud svoje dílo vytvořil? Najdeme zde jeho vlastní myšlenky, nebo jen tlumočil názory zadavatele? Nakolik byl středověký kompilátor a překladatel autorem a historikem v dnešním slova smyslu?
Tato kniha měla být završením celoživotního bádání o středověkém dějepisectví a kronikářské tvorbě Bernarda Guenéeho (1927–2010), který však při její finalizaci zemřel. Po jeho smrti se nedokončeného rukopisu ujal jeho žák Jean-Marie Moeglin a knihu o šest let později dovedl k vydání.

Nejnovější tituly v edici