tištěná kniha
Paradox moudrosti

Paradox moudrosti

Goldberg, Elkhonon

brožovaná, 288 str., 1. vydání
překlad: Koukolík, František
vydáno: říjen 2006
ISBN: 80-246-1090-6
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Z anglického originálu přeložil František Koukolík.
Kniha profesora klinické neurologie lékařské fakulty Newyorské univerzity Elkhonona Goldberga pojednává o vývoji a změnách lidského vědomí v průběhu lidského života. Téma stárnutí mozku autor nahlíží nejprve z historického a psychologického úhlu pohledu, kdy např. na životě vybraných historických osobností ukazuje odolnost mozku vůči důsledkům opotřebení daného věkem. V techničtější části knihy pak Goldberg pojednává o zapojení, stavbě a funkci mozku i o jeho funkčních poruchách. Kniha končí podrobným vysvětlením paradoxu moudrosti - čím více se zdravý a přirozeně starnoucí mozek namáhá, tím větší podává výkon.

Obsah

Úvod: Přemítání neurovědce z baby-boomové generace
1 Život vašeho mozku
2 Mozek: jaro, léto, podzim, zima
3 Dějiny a stárnutí mocných lidí
4 Moudrost v různých civilizacích
5 Moc informačních komplexů
6 Dobrodružství na cestách paměti
7 Vzpomínky, které neblednou
8 Vzpomínky, informační komplexy a mašinérie moudrosti
9 Rozhodování je vepředu
10 Pravá a levá mozková hemisféra, rutinní programy a novinky
11 Mozková lateralita v akci
12 Magalháes užívá Prozac
13 Psí počasí v létě
14 Užívejte svůj mozek, víc vám dá
15 Podpora informačních komplexů
Epilog: Cena moudrosti
Poděkování
Poznámky a literatura
Rejstřík

Recenze

Autor knihy je profesor klinické neurologie lékařské fakulty Newyorské univerzity, kde učí, kromě toho se zabývá výzkumem v kongitivní neurovědě a má soukromou neuropsychologickou praxi.
Námět knihy je v současnosti s ohledem na stárnutí populace vysoce atraktivní. Pojednává o tom, že v průběhu stárnutí mozku lze na duševní výkonnosti - včetně moudrosti - získat. Stárnutí mozku tedy nemusí nutně znamenat úpadek mentální výkonnosti a schopností.
Kniha je rozdělena do 15 kapitol.
Popisovaný problém má řadu rovin, proto se některé kapitoly soustřeďují na historii a kulturu, další na psychologii. Třetí, techničtější skupina kapitol, pojednává o zapojení, stavbě a funkci mozku i o funkčních poruchách. V poslední skupině, dvou kapitolách a epilogu, autor popisuje, co by měli lidé dělat, chtějí-li předejít důsledkům stárnutí vlastního mozku.
Autor vychází z klíčových pojmů kognitivní psychologie: rozlišování uspořádaných struktur, ?vzorců" (pattern recognition), paměti, poznávání kterému autor říká preskriptivní (?co mám udělat?") a poznávaní, jež nazval deskriptivní (,,co to je?") - jinak řečeno, autor se rozsáhle zabývá rozhodováním a jeho vztahem k mozku. Podrobně popisuje, jaký má k řešeným problémům vztah lateralita - činnost levé a pravé mozkové hemisféry.
Kniha končí podrobným vysvětlením ?paradoxu moudrosti" - čím víc se (zdravý, přirozeně stárnoucí) mozek namáhá, tím větší podává výkon.
Tato kniha je autorova druhá. Nedávnou první, s českým názvem Jak nás mozek civilizuje (Executive brain), již Karolinum vydalo.
Z druhé knihy je patrné, že autor získal na literární zkušenosti. Jeho vyprávění je sdělné, nepřetížené technickými podrobnostmi, čtivé. Kniha je kromě teorie prostoupena kazuistikami, ?příběhy'" jednotlivých pacientů. Přidávají na názornosti a pochopitelnosti.
Přitažlivá je i kapitola o historických osobnostech, které zásadně ovlivnily světové dějiny bez ohledu na svůj věk a duševní postižení, například o Ronaldu Reaganovi, předsedovi Maovi, Stalinovi, Hitlerovi nebo Woodrowu Wilsonovi.
Kniha může zajumout vzdělanou širokou veřejnost, která se chce bránit stárnutí vlastního mozku, stejně jak odborníky z neurověd, neurologie, psychiatrie, psychologie, případně filosofie.

Z recenzního posudku: Dr. F. Koukolík, DrSc.