tištěná kniha e-kniha
Passionate Copying in Late Medieval Bohemia

Passionate Copying in Late Medieval Bohemia

The Case of Crux de Telcz (1434–1504)

Doležalová, Lucie et al.

témata: historie – pomocné vědy historické, historie – středověk
edice: Prague Medieval Studies

brožovaná, 344 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2021
ISBN: 978-80-246-4665-7
doporučená cena: 550 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přináší detailní případovou studii Kříže z Telče (1434–1504), názorně ukazující spletitosti rukopisné kultury druhé poloviny 15. století. Křížův životopis je rekonstruován na základě více než 150 kolofonů a poznámek; je analyzována jeho role autora, překladatele, kompilátora, glosátora a především písaře. Pro srovnání je připojena studie Kimberly Riversové o würzburském františkánském písaři Johannesu Sintramovi († 1450). Jako nejnápadnější rys zkoumané pozdně středověké rukopisné kultury se ukazuje bezprecedentní množství písařských paratextů (obsahů, rejstříků, vysvětlujících poznámek, vnitřních odkazů, identifikací pramenů atd.), doprovázené stejně bezprecedentním množstvím chyb, konfuzí, obskurností a nesrozumitelností.
První svazek edice Prague Medieval Studies (PRAMS).

Nejnovější tituly v edici