Nově založená monografická řada Prague Medieval Studies (PRAMS) nabízí dosud chybějící publikační platformu zaměřenou na mezinárodní prezentaci významných vědeckých výsledků medievistiky rozvíjené na Univerzitě Karlově. Zároveň má ambice přitáhnout i studie širokého spektra zahraničních odborníků. Ediční řada zpřístupňuje kvalitní monografie se zaměřením na středověkou společnost v nejširším smyslu slova. Cílem je postihnout aktuální vývoj ve všech relevantních disciplínách, jako jsou pomocné vědy historické, studium jazyků a literatur, dějiny umění, archeologie, historie, muzikologie, filozofie a teologie. Zahrnuje rovněž edice a komentované překlady středověkých textů. Zvláště vítané jsou studie, které překračují oborové hranice, odkrývají nové problémy v tradičních i nově definovaných oblastech poznání a zaměřují se na střední Evropu. Jazykem edice je angličtina. Na kvalitu publikací dohlíží mezinárodní ediční rada, složená ze zahraničních odborníků v různých oborech středověkých studií i z medievistů ukotvených v Centru pro studium středověku na Univerzitě Karlově (css.ff.cuni.cz). Obvykle vycházejí dva svazky ročně, a to tiskem i jako e-book.

Ediční rada:
Daniel Boušek (Charles University)
Jan Čermák (Charles University)
Lucie Doležalová (Charles University)
Vincent Gillespie (University of Oxford)
Phillip Haberkern (Boston University)
Tuomas Heikkilä (Univeristy of Helsinki)
Lenka Karfíková (Charles University)
Tomáš Klír (Charles University)
Olivier Marin (Université Paris 13)
Michaela Ottová (Charles University)
Martin Nejedlý (Charles University)
Hana Pátková (Charles University)
Matthias Perkams (Universität Jena)
Jeff Rider (Wesleyan University)
Miri Rubin (Queen Mary University, London)
Marc Smith (École Nationale des Chartes – Sorbonne, Paris)
Pavel Soukup (CMS, Praha)
Maria Theisen (Institut für Mittelalterforschung, Wien)
Milan Žonca (Charles University)