tištěná kniha e-kniha
Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata II

Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata II

Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935–1948)

Dejmek, Jindřich

témata: historie – 20. století, biografie a paměti

vázaná, 792 str., 1. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 978-80-246-1473-1
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Druhá část politické biografie Edvarda Beneše se věnuje období od roku 1935, kdy je už profesně i lidsky vyzrálý politik s přehledem po složité mezinárodní situaci jmenován prezidentem ČSR, až do poválečných let poznamenaných marnými snahami o záchranu demokracie. Kniha přináší chronologický obraz "mnichovské krize", druhého československého odboje a budování poválečné republiky, dosud roztříštěný v obrovské literatuře a faktografii, a sjednocuje ho dramatickým politickým příběhem osobnosti, která se stala spolutvůrcem i obětí českých dějin.

Obsah

Kniha pátá: Politický vůdce spartánské demokracie (prosinec 1935 až říjen 1938)
Kapitola 16 Budování demokracie v obležení diktátoru (prosinec 1935 až jaro 1937)
Kapitola 17 Začátek finálního zápasu o československý stát (květen 1937 až květen 1938)
Kapitola 18 Od květnového triumfu k mnichovské katastrofě (květen až říjen 1938)
Kniha šestá: Vůdce národního odboje za obnovu demokratického Československa (říjen 1938 až březen 1945)
Kapitola 19 Z prominentního soukromníka do čela druhého odboje (říjen 1938 až říjen 1939)
Kapitola ao Výstavba exilového státního zřízení a jeho institucí (říjen 1939 až říjen 1940)
Kapitola 31 Za uznání plnohodnotné vlády a právní kontinuity československého státu (říjen 1940 až září 1941)
Kapitola 33 Diplomatická likvidace Mnichova (říjen 1941 až září 1943)
Kapitola 33 O budoucnost republiky a její postavení v poválečném světě (podzim 1943-1943/44)
Kapitola 34 V čele vrcholícího zápasu za obnovu svobodného Československa -
a v jeho zákrutech (leden 1944 až březen 1945)
Kniha sedmá: Budovatel socializující demokracie a jeho finální prohra (březen 1945 až červen 1948)
Kapitola 35 Položení základů třetí republiky (březen 1945 až květen 1946)
Kapitola 36 V čele zápasu za udržení demokracie (květen 1946 až srpen 1947)
Kapitola 37 Mnohonásobně tragické finále politika (září 1947 až červen 1948)
Kapitola 38 Agonie a smrt (červen až září 1948)
Závěr: Edvard Beneš v českých a československých dějinách první poloviny 30. století
Přehled využitých pramenů a literatury
Jmenný rejstřík

Recenze

Přestože se v uplynulých letech objevilo hned několik pokusů o Benešovu biografii, výsledky (jedno, zda z hlediska zvolených interpretací, či využité šíře pramenné základny) byly většinou sporné a spíše vyzývající k novému uchopení tématu a pečlivému zdokumentování činnosti této klíčové a současně nad jiné kontroverzní osoby moderních českých dějin. Na podkladě rozsáhlé práce Jindřicha Dejmka nazvané jednoduše - leč příznačně - Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata (Nakladatelství Karolinum, Praha 2006) česká historiografie dospěla k výrazné, ač zdaleka nikoliv úplné splátce svého dluhu vůči Benešovi i české společnosti. První díl zahrnují léta 1884 - 1935 fascinuje nejen svým rozsahem (cca 630 stran), ale především širokým a precizním využitím různorodé pramenné základny. J. Dejmek ve své práci shromáždil pro tuto dobu nepochybně maximum dostupných relevantních pramenů a fakt a jeho kniha se tak nepochybně stane pro generace ostatních historiků "knihou živitelkou".
Kuděj, časopis pro kulturní dějiny (č. 1-2/2008, str. 114-115)