e-kniha
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu

Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu

Aplikace v kontextu rodinného násilí

Cimrmannová, Tereza a kol.

témata: sociální práce

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2013
ISBN: 978-80-246-2403-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.

Recenze

Publikace Mgr. Terezy Cimrmannové Ph.D.a autorského kolektivu je nejen učebním textem pro potřeby studentů Karlovy univerzity, ale také dalších vysokých škol a odborníků z praxe, kteří dostávají do role pracovníka prvního kontaktu s lidmi ve vážných krizových situacích. Text odbornou a přehlednou formou představuje velmi sociálně a psychologicky závažnou problematiku krize v lidském životě, především domácího násilí a to v kontextu nejen sociálním, ale také filozofickém
Celá monografie je rozdělena do sedmi textových částí, úvodu, závěru a bohatého souhrnu literatury a dalších zdrojů. Textové části jsou děleny kapitoly a subkapitoly. Text je nejen z didaktických důvodů doplněn řadou věcných poznámek, příkladů z praxe, rozhovorů s odborníky a kazuistik. Graficky jsou zdůrazňovány některé důležité pojmy, příklady z praxe a praktické rady.

Z recenzního posudku: PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.