tištěná kniha e-kniha
Poder y conflictividad social en América Latina

Poder y conflictividad social en América Latina

Cienfuegos, Sigfrido Vázquez (ed.)

témata: iberoamerikanistika
edice: Ibero-Americana Pragensia Supplementum

brožovaná, 174 str., 1. vydání
vydáno: září 2016
ISBN: 978-80-246-3166-0
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Soubor studií autorů ze Španělska, Venezuely a České republiky přináší pohled na problematiku sledovanou se stále větším zájmem nejen v hispánském světě – na fenomén moci a sociálních konfliktů ve vzájemném vztahu. Autoři sledují, jak se tento vztah projevoval v různých historických obdobích, od koloniální doby přes vytváření nezávislých národních států až po poslední desetiletí, kdy se stává součástí nejen společenského a odborného diskursu, ale je reflektován i ve významných uměleckých dílech. Zde figuruje, jak dokládá poslední část publikace na mexickém muralismu, dokonce jako hlavní osa důležité části celého segmentu výtvarného umění. Publikace je cenným příspěvkem do stále širší mezinárodní diskuse.

Recenze

Středisko iberoamerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze již několik desítek let ukazuje, že je nejen nejvýznamnějším pracovištěm tohoto druhu v České republice, ale díky svým publikacím, konferencím i díky svým studentům, kteří často publikují v domácích i zahraničních historických časopisech, se stalo známým v Evropě i Latinské Americe. Předkládaný soubor textů je toho jasným důkazem. Text vychází v rámci řady Ibero-Americana Pragensia (Supplementum), v němž jsou publikovány výsledky nejnovějšího bádání o Latinské Americe.
Kolektivní monografie Poder y Conflictividad Social en América Latina (editorem je Sigfrido Vázquez Cienfuegos, který je interním pracovníkem Střediska iberoamerických studií FF UK) je věnována významnému problému sociálních konfliktů a fungování a roli moci v koloniální i postkoloniální historii Latinské Ameriky. Tento soubor příspěvků od našich předních i zahraničních iberoamerikanistů přináší nové pohledy na vybrané výše uvedené aspekty dějin tohoto kontinentu. Jak již jsem naznačil, jedná se o kapitoly od 16. století až do období studené války, nicméně i takto široce pojaté téma vzhledem k výběru jednotlivých příspěvků působí jako celek s jasným cílem.

Z recenzního posudku: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Nejnovější tituly v edici