tištěná kniha
Jak se křesťanství stalo náboženstvím

Jak se křesťanství stalo náboženstvím

Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku

Červenková, Denisa

témata: náboženství

brožovaná, 242 str., 1. vydání
vydáno: 2012
ISBN: 978-80-246-1975-0
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Monografie na základě analýzy a interpretace Tertuliánova spisu Apologeticum (2. stol.) sleduje změny v sebepojetí křesťanství, k nimž docházelo v dialogu s pozdně antickou latinskou kulturou a správními strukturami Římské říše. Klíčovou roli v tomto procesu sehrál pojem religio, který od druhého století proniká do jazyka křesťanské teologie a právě v Tertuliánově díle je poprvé vztažen na křesťanství. To přestává být prezentováno v prvé řadě jako cesta (hodos) či pravá filozofie a stává se „náboženstvím“, kategorií blízkou a srozumitelnou latinskému kulturnímu okruhu.