Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund

Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund

Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study)

Čermák, PetrKratochvílová, DanaNádvorníková, OlgaŠtichauer, Pavel et al.

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2020
ISBN: 978-80-246-4616-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Anglicky psaná monografie se zabývá některými typologickými rozdíly mezi čtyřmi hlavními románskými jazyky (francouzštinou, španělštinou italštinou a portugalštinou) a češtinou. Na základě dat z významného paralelního korpusu InterCorp analyzuje rozličné kategorie (např. iterativitu, modalitu, povahu slovesného děje aj.) a poukazuje na rozdíly či shody mezi románskými jazyky a češtinou. Díky obrovskému množství korpusových dat, jakož i počtu srovnávaných jazyků přináší monografie obecné i dílčí poznatky, jež mnohdy překračují běžně přijímané typologické charakteristiky románských jazyků ve srovnání s češtinou.