tištěná kniha e-kniha
Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund

Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund

Čermák, Petr Kratochvílová, Dana Nádvorníková, Olga Štichauer, Pavel

témata: lingvistika

brožovaná, 163 str., 1. vydání
vydáno: květen 2020
ISBN: 978-80-246-4554-4
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Anotace

Anglicky psaná monografie se zabývá některými typologickými rozdíly mezi čtyřmi hlavními románskými jazyky (francouzštinou, španělštinou italštinou a portugalštinou) a češtinou. Na základě dat z významného paralelního korpusu InterCorp analyzuje rozličné kategorie (např. iterativitu, modalitu, povahu slovesného děje aj.) a poukazuje na rozdíly či shody mezi románskými jazyky a češtinou. Díky obrovskému množství korpusových dat, jakož i počtu srovnávaných jazyků přináší monografie obecné i dílčí poznatky, jež mnohdy překračují běžně přijímané typologické charakteristiky románských jazyků ve srovnání s češtinou.