Njëqind vjet marrëdhënie shqiptaro-çeko(sllovake)

Njëqind vjet marrëdhënie shqiptaro-çeko(sllovake)

Simpati reciproke dhe kontakte në rritje

Brisku, Adrian (ed.)

témata: politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5251-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Ky vëllim, i përbërë nga gjashtë studime të mirëfillta analitiko-historike dhe tre kontribute të karakterit ligjërim/rrëfim, ofron një vështrim historik të marrëdhënieve njëshekullore shqiptaro-çeko(slovake) jo vetëm në lëmet diplomatike dhe ekonomiko-tregetare, por dhe ato njerëzore, kulturore e arsimore. Ky libër zbulon se shqiptarët dhe çekët edhe pse gjeografikisht pak larg njëri-tjetrit, politikisht ndonjëherë jo dhe aq të interesuar, kanë kultivuar e kultivojnë jo vetëm lidhje të forta tregtare por edhe simpati reciproke që kanë ardhur si pasojë e lidhjeve të hershme si dhe shtimit në vazhdimësi të kontakteve të drejtëpërdrejta. Këto simpati e kontakte duken edhe më forta në këtë 100 vjetor të marrëdhënieve të tyre diplomatike.

Tato monografie skládající se ze šesti historických analýz a tří příspěvků memoárového a přehledového charakteru poskytuje celkový pohled na stoletou historii česko(slovensko)-albánských vztahů – nejen těch diplomatických a ekonomických, ale i vztahů kulturních, mezilidských či v oblasti vzdělávání. Tato kniha dokazuje, že Češi a Albánci, navzdory své geografické vzdálenosti a ne vždy silným politickým vazbám, v minulosti rozvíjeli a stále rozvíjejí jak silné obchodní vztahy, tak i oboustranné sympatie. Ty vycházejí z vazeb v minulosti, ale i z nárůstu přímých vzájemných kontaktů. Dnes, sto let od navázání diplomatických vztahů, se sympatie a kontakty mezi Čechy a Albánci zdají být ještě silnější.