Otisky sametové revoluce

Otisky sametové revoluce

Kde přebývá devětaosmdesátý

Agha, PetrGéryk, Jan (ed.)

témata: právo, historie, média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2021
ISBN: 978-80-246-4977-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Studie o osudech českého devětaosmdesátého nabízejí historický a teoretický základ pro kritická zamyšlení nad zobrazováním listopadu 1989 ve veřejném prostoru. Třicetileté výročí sametové revoluce bylo příležitostí znovu promýšlet nejen zakladatelské mýty postkomunistického českého státu, ale také současného stavu zemí středoevropského regionu či evropského projektu jako celku. Disciplinárně různorodá kolektivní monografie (jednotlivé kapitoly jsou ukotveny v historii, právu, politické teorii či mediálních studiích) tak vede čtenáře ke kritické reflexi sametové revoluce a více než třiceti let, které po ní následovaly.