tištěná kniha
Otisky sametové revoluce

Otisky sametové revoluce

Agha, Petr Géryk, Jan

témata: právo, historie, média a komunikace

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4792-0
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

V publikaci "Otisky sametové revoluce: Kde přebývá devětaosmdesátý" její autoři mapují některé z osudů „devětaosmdesátého“ – ať už jako étosu, souboru hodnot či události otevírajícího pole pro aktualizaci různých potencialit vývoje – v českém veřejném prostoru. Ptají se, kde přebývá devětaosmdesátý, přičemž „přebývání“ v sobě skrývá dvě podoby. Může naznačovat pátrání po posledních zbývajících prostorech, kde lze devětaosmdesátý ještě nalézt, ale také identifikaci míst, kde devětaosmdesátý přebývá v tom smyslu, že je ho tam přespříliš. To je rámec, ze kterého vycházejí jednotlivé studie v knize. Ty promýšlejí ideu revolučního období jako času otevření široké škály možností společenského vývoje, věnují se konkrétním diskursům vycházejícím z revoluční situace či ovlivněným dědictvím devětaosmdesátého a zaměřují se i na porevoluční společenská štěpení a na jejich souvislost se současnými interpretacemi historických událostí.