tištěná kniha e-kniha
Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Adamcová, KateřinaZahradník, Pavel

témata: architektura a urbanismus, historie, náboženství

brožovaná, 296 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN: 978-80-246-3549-1
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur Pražského hradu, je výjimečný svým ideovým programem i svou výtvarnou kvalitou. Ta se zrcadlí jak v netradiční koncepci architektonického rozvrhu sloupu, tak v kompozičním a modelačním řešení jeho sochařské výzdoby, jejímž autorem je Ferdinand Maxmilián Brokoff.
Odborná monografie nabízí detailní pohled na proměnu obrazu tohoto barokního monumentu v odborné literatuře a také zevrubný přehled předchůdců hradčanského monumentu v Praze. Autoři mapují historii vzniku sloupu a analyzují jeho architekturu i sochařskou výzdobu a sledují osudy díla v době od jeho slavnostního vysvěcení v roce 1736 až do současnosti a soustředí se na proměny sloupu.

Obsah

Úvod (Kateřina Adamcová)

I. PROLOG

1. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí v zrcadle odborné literatury
(Kateřina Adamcová)

2. Pražští předchůdci hradčanského mariánského sloupu
(Kateřina Adamcová)
Sloupy a pilíře vztyčené v Praze před koncem třicetileté války
Staroměstský mariánský monument a jeho následovníci
Sloup sv. Josefa na Novém Městě pražském
Sloup Nejsvětější Trojice ve Štěpánské ulici
Trojiční sloup na Malostranském náměstí
Maltézská statue sv. Jana Křtitele
Závěr první části

II. IDEA A JEJÍ NAPLNĚNÍ

1. Dějiny vzniku sloupu z pohledu výpovědi písemných pramenů
(Pavel Zahradník)

2. Dějiny vzniku sloupu z pohledu sloupu samého
(Kateřina Adamcová)
Signatury Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa
Ikonografický program sloupu
Výtvarná podoba sloupu jako další významný zdroj jeho poznání
Celková koncepce sloupu
Interpretace celkové koncepce sloupu
Sochařská výzdoba sloupu a její interpretace
Sochy označené signaturami
Sochy nesignované
Hradčanský sloup v kontextu evropského barokního sochařství
Závěr druhé části

III. TAK ŠEL ČAS

1. Život sloupu od jeho vysvěcení po první velkou opravu v roce 1867
Prameny
(Pavel Zahradník)
Komentář
(Kateřina Adamcová)

2. Od Roberta Platzera po velkou opravu v letech 1894–1895
Prameny
(Pavel Zahradník)
Komentář
(Kateřina Adamcová)
3. Život sloupu v první polovině dvacátého století Prameny
(Pavel Zahradník)
Komentář
(Kateřina Adamcová)
4. Život sloupu ve druhé polovině 20. století Prameny
(Kateřina Adamcová, Pavel Zahradník)
Komentář
(Kateřina Adamcová)
Závěr třetí části
(Kateřina Adamcová)

Závěrečné shrnutí
(Kateřina Adamcová)

Epilog
(Kateřina Adamcová)

Prameny k dějinám mariánského sloupu na Hradčanech
Ikonografie mariánského sloupu na Hradčanech
Chronologický seznam dosavadní literatury k mariánskému sloupu na Hradčanech
Denní tisk o mariánském sloupu na Hradčanech
Seznam literatury k poznámkám
Soupis vyobrazení