English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

 • EDICE
 • >
 • Myšlení současnosti

Myšlení současnosti

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Na rozhraních fenomenologie

  Janicaud, Dominique

  Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem tato okázale pronášená slova vlastně odpovídají? Dá se ještě tvrdit, že se jejich domnělý obsah stává předmětem...

  vydáno: květen  2019
  doporučená cena: 260 Kč


  Filosofie en noir

  Petříček, Miroslav

  Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to...

  vydáno: únor  2019
  doporučená cena: 380 Kč


  Mizení

  Svatoňová, Kateřina - Krtilová, Kateřina (eds.)

  Zatímco středem zájmu evropské filosofické tradice je zejména zjevování se věcí, teorie a filosofie médií, tak jak ji zde představujeme, se zaměřuje na nástroje, techniky a praktiky, které vůbec objevování umožňují. Mediální operace určují, co může,...

  vydáno: listopad  2017
  doporučená cena: 320 Kč


  Smrt

  Dasturová, Francoise

  Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za cíl smrt přemoci. Západní filosofie od Platóna po Hegela tvrdí, že sám výkon myšlení je překonáním smrti a...

  vydáno: listopad  2017
  doporučená cena: 280 Kč


  Spinoza a politika

  Balibar, Étienne

  Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy...

  vydáno: červen  2017
  doporučená cena: 190 Kč


  Poznávání života

  Canguilhem, Georges

  Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží Gaston Bachelard se svou teorií epistemologických zlomů, Georges Canguilhem se svými dějinami vědeckých pojmů a...

  vydáno: květen  2017
  doporučená cena: 280 Kč


  Urbánní situace

  Mongin, Olivier

  Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v době globalizace, znamená město nebo urbánní prostor. Nejde ovšem o mezioborovou tematickou encyklopedii, ale spíše o rámec konfrontace různých oborů, jimž...

  vydáno: květen  2017
  doporučená cena: 340 Kč