tištěná kniha e-kniha
Kdo tu mluvil o vítězství?

Kdo tu mluvil o vítězství?

Osm cvičení ve filosofické rezignaci

Matějčková, Tereza

témata: filozofie
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 282 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2022
ISBN: 978-80-246-5338-9
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu.

Recenze

Tereza Matějčková byla hostem podcastu Čestmíra Strakatého. Část rozhovoru si můžete pustit zde.

Hned zkraje uvádím, že recenzovanou knihu lze v kontextu současné české filozofie pokládat za význačnou událost. V českém prostředí převládá bádání zaměřené na dějiny filozofie, kde pravidelně vznikají mezinárodně významné publikace. Méně běžné jsou pak tzv. systematické práce, kdy autor představuje nějakou vlastní filozofickou koncepci. Kniha Terezy Matějčkové do této kategorie spadá: autorka v ní nakonec neváhá poskytnout prostřednictvím pojmu rezignace netriviální odpověď na otázky typu co znamená „dobře žít“ či jak vzniká „plnohodnotné já“.
Tomáš Koblížek (iLiteratura.cz, 25. 1. 2023)

Osm cvičení Terezy Matějčkové nabízí mnohovrstevnaté dobrodružství myšlení, které se po vzoru religiózního kierkegaardovského skoku nebojí ohrozit sebe, aby se našlo v novém. Filozofka nekomponuje cvičení jako oddělené vrstvy, které spolu nemluví, ale jako variace téhož, jež přirozeně vystupují ze světa filozofického myšlení i do literatury. Rilke, Kafka, Melville, Musil, Camusovy romány; literatura jako by byla druhá strana jednoho pásu myšlení, které má v jistém smyslu preferovanou formu – psaní.
Petr Fischer (LN, Orientace, 8. 4. 2023)

Karel Hvížďala hovořil o knize Kdo tu mluvil o vítězství? na Českém rozhlase Vltava. Recenzi z 21. června 2023 si můžete poslechnout zde.

Kniha Terezy Matějčkové není inzerována jako příspěvek k bádání o nějaké otázce ani jako obhajoba nějaké teze, nýbrž jako soubor „cvičení“. To je na první pohled překvapivé: kdo a v čem se má cvičit? Z úvodní kapitoly vysvítá, že jde o cvičení samotné autorky. Jsou však veřejná a přístupná každému, koho zaujmout. Čeho se týkají, se píše v podtitulu: osm cvičení ve filosofické rezignaci. Středobodem knihy je tak pojem rezignace, přičemž patrně nejde o to sledovat dějiny pojmu nebo s ním pracovat jako s interpretačním klíčem, nýbrž jde právě o cvičení ve věci, kterou slovo „rezignace“ označuje.
Matyáš Havrda (Filosofický časopis 3/2023)

Nejnovější tituly v edici