Ocenění

Magnesia Litera

2006 – nominace Magnesia Litera za poezii – Šiktanc, Karel: Nesmír
2004 – Magnesia Litera za poezii – Šiktanc, Karel: Zimoviště

Nejkrásnější kniha roku

2006 – Učebnice pro školy všech stupňů – edice Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
2002 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Nešlehová, Mahulena: Jan Koblasa
2001 – Vědecká a odborná literatura – Kavka, František – Petráň, Josef: History of Charles University
1999 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Vošahlíková, Pavla: Zlaté časy české reklamy
1998 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Horyna, Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel: Život a dílo
1997 – Vědecká a odborná literatura – Verner, Miroslav: Encyklopedie starého Egypta

Cena Hlávkovy nadace

2014 – Štembera, Zdeněk - Dittrichová, Jaroslava - Sobotková, Daniela a kol.: Perinatální neuropsychická morbidita dítěte
2011 – Nátr, Lubomír: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
2011 – Charvát, Petr: Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa
2002 – Klener, Pavel: Klinická onkologie
2001 – Sochor, Antonín: Klasická matematická logika
1999 – Schwabik, Štefan: Integrace v R
1999 – Mařatka, Zdeněk: Gastroenterologie

Cena Nadace Český literární fond

2010 – za literární – Šiktanc, Karel: Nesmír

Cena rektora Univerzity Karlovy v Praze

2011 – Jan Kuklík, Jan a Němeček, Jan: Osvobozené Československo očima britské diplomacie
             Nátr, Lubomír: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
             Zavadil, Bohumil: Baskičtina. Lingvistická interpretace
             Štemberková, Marie: Univerzita Karlova. Historický přehled
2010 – Königová, Radana: Komplexní léčba popáleninového traumatu
             Petráň, Josef: Karolinum
2009 – Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta
2008 – Štork, J. a kol.: Dermatovenerologie
             Ryšková, M.: Doba Ježíše Nazaretského (Historické-teologický úvod do Nového zákona)
             Malý, P. – Optika
             Mejstřík, M. - Pečená, M. - Teplý, P.: Základní principy bankovnictví/Basic Principles of Banking
             Matoušek, J. - Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky
2007 – Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika
             Buchvaldek, Miroslav a kol.: Archeologický atlas pravěké Evropy
           Horák, Jiří - Raidl, Aleš: Hydrodynamická stabilita atmosféry a nelineární problémy geofyzikální hydrodynamiky
             Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří
             Edice zahraničních překladů české beletrie
2006 – Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie
             Bobková-Valentová, Kateřina: Každodenní život žáka jezuitského gymnázia
2003 – Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství
             Holub, František V.: Obecná a magmatická petrologie
             Mimořádná cena rektora:Hořejší, Jiří: Fundamentals of electroweak theory
2002 – Míšková, Alena: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945
             Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách
             Ferda, Jiří: Výpočetní tomografie
2001 – Švec, Luboš: Československo a pobaltské státy 1918–1939
             Petráň, Josef - Šachová, Blanka: Promotio doctoralis A. I. Schamsky
2000 – Wittlich, Petr: Sochařství české secese
             Nečas, Emanuel: Obecná patologická fyziologie
1999 – Klener, Pavel: Vnitřní lékařství
1998 – Durman, Karel: Útěk od praporů
1997 – Velký sociologický slovník I.–II.

Ceny Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě

2015 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík: Barokní architektura v Čechách
2008 – Eduard Bass: Klabzubova jedenáctka
2007 – Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit
2004 – Piťha, Petr: Paměť a naděje
2003 – Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách

Cena Klubu čtenářů Bohumila Hrabala

2008 – Bohumil Hrabal: Pirouettes on a Postage Stamp

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

2018 – Miloš Kučera (PedF UK) za publikaci Rilkovy „Sonette an Orpheus“ Interpretace (a překlad)
2016 – Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík (FF UK) za unikátní publikaci „Barokní architektura v Čechách“
2015 – doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. (KTF UK) za průkopnické dílo české biblistické literatury “Pavel z Tarsu a jeho svět”

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

2015 – Soukup, Martin (FF UK): Antropologie a Melanésie. Z doby kamenné do kyberprostoru.
2014 – Olga Lomová, Timoteus Pokora (FF UK): S'-ma Čchien: Kniha vrchních písařů

Cena Jaroslava Jirsy

2014 – Mejstřík, Michal - Pečená, Magda - Teplý, Petr: Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice
2013 – Klíma, Tomáš: Učebnice klasické japonštiny

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci

2016 – doc. Ing. Karel Zeman, CSc. za publikaci Analýza privatizačního procesu v České republice